A ceruzababshop.hu (cbshop.hu) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szállítás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

ceruzababshop.hu minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait, megtesz mindent azért, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

ceruzababshop.hu adatkezelő neve és elérhetősége:
adatkezelő: Mirador Bt 
levelezési cím:1213 Budapest, Erőmű utca 5. (kizárólag
 postacím, itt személyesen nem vagyunk elérhetőek, ahogy a raktárkészlet sem)
telefonszám: +36202238278
e-mail cím: 
info@ceruzabab.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím . 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A ceruzababshop.hu adatkezelője és a munkatársai, 
- A Complexpress Logisztikai Kft. munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: A 
ceruzababshop.hu az általa kezelt adatokat a regisztráció törléséig megőrzi. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél: 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon ( 
+36202238278  ) vagy e-mailben (info@ceruzabab.hu), vagy levélben (ceruzababshop.hu 1213 Budapest, Erőmű utca 5.) kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

A weboldal
 az oldal a böngészése során kisméretű adatfájlokat, azaz cookie-kat használ, melyek a felhasználó eszközén tárolódnak. A cookie-kal kapcsolatos tevékenységet a felhasználó a böngészőjének beállításával tudja szabályozni, de nélkülük előfordulhat, hogy az weboldal használhatatlan lesz számára. 

A weboldalon mások által üzemeltetett weboldalakra mutató hirdetéseket, linkeket is tartalmaz, melyek nem állnak a ceruzababshop.hu adatkezelője hatásköre alatt, ezért kérjük, hogy az oda vonatkozó adatvédelmi szabályzatokról tájékozódjon az aktuális weboldalon. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.